MATLANDET ― LOBBYISM, KÖTT & MAKT

 

"Matlandet"

en saga om lobbyism, kött & makt

 

I februari 2013 presenterade jordbruks- och landsbygdsminister Eskil Erlandsson resultatet av de första åren av Matlandet – Sverige: ett projekt med visionen och målet att stärka Sveriges anseende och konkurrenskraft på den internationella matscenen. På ”Matlandets” hemsida är visionen ”bättre lönsamhet för Sveriges bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler turister som besöker Sverige för den goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga restauranger.”


När vi når 2020 är det tänkt att ”Matlandet” ska ha bidragit till tusentals nya jobb och en ny sorts ”matturism”. En bedrift som i skrivande stund bara är visioner och riskabla partipolitiska investeringar. Så, vad är då egentligen ”Matlandet”? Den frågan är det här reportagets självklara utgångspunkt, en mynnade ut i en lika mångbottnad som märklig historia ...Vill du läsa mer?
Köttlandet

ett reportage i e-form om matkultur, politiska prioriteringar och evig konsumtion

[TELEGRAM BOKFÖRLAG]


"Det är viktigt att djur har det bra både i Sverige och i resten av EU." Så uttryckte sig jordbruks- och landsbygdsministern Eskil Erlandsson minst fem gånger, i olika bokstavskonstellationer, i en intervju i SVT:s Agenda. Han talade om svenska mjölkbönder som i takt med höjda produktionspriser ser sig nödgade att stänga igen sina butiker. Två tusen mjölkbönder har tvingats lägga ner under de senaste åren, frågan som spridit sig som en vind genom media är huruvida konsumenter är villiga att betala mer för närproducerade mejeriprodukter för att axla konkurrensen gentemot den globala matvärlden.


Diskussionen berör emellertid sällan, för att inte säga aldrig, själva kärnfrågan: konsumtionssamhället. Som den allt mäktigare kött- och övriga matindustrins lobbyorganisationer är en allt viktigare del av. När undertecknad intervjuade Eskil Erlandsson förra året angående matlobbyns frammarsch inom de politiska korridorerna gav ministern en rad svävande svar. Bland annat hävdade Erlandsson att det politiska projektet "Matlandet Sverige", lanserat 2008 men som sparkade igång hösten 2010, knutit matproducenter och konsumenter närmare varandra. (Ja, då har han förvisso inte frågat mjölkbönderna.)

"Matlandet" är, lite elakt uttryckt, ett politiskt projekt som sanktionerar lobbying från köttindustrins olika aktörer.


Officiellt förenar det alliansregeringens paradgrenar: arbete, tillväxt och turism. "29 nya slakterier i landet och 50 nya fiskföretag", berättar Erlandsson stolt. "Framgångarna" delar ministern med en rad inflytelserika aktörer, många med djupgående band till Erlandssons eget Centerparti: Lantbrukarnas riksförbund, LRF och Svenska Jägareförbundet. När "Matlandet" introducerades ingick en rad personer som fick mångas megafoner att ropa om jäv och nepotism.


 HEM     BÖCKER      REPORTAGE      ESSÄ|DEBATT      LEDARE      E-BÖCKER      OM     ENGLISH 

PER-OVES SISTA RESA     ROUTE USA     FOTBOLL ÄR POLITIK     BRASILIENSPECIAL


KONTAKT

 

INFO [a] KLASLUNDSTROM.COM


@RASTAREPORTERN

 RONGO FÖRLAG
KÖPA BÖCKER?


MEJLA ANTINGEN HIT, BESÖK RESPEKTIVE FÖRLAGS HEMSIDOR, FRÅGA HOS VÄLSORTERADE BOKHANDLAR ELLER, KANSKE ENKLAST, SKROLLA I NÄTBOKHANDELN.