NY REGNSKOG SKA SÄKRA AFRIKANSKT VÄLSTÅND

Ny regnskog ska säkra afrikanskt välstånd.


TEXT Klas Lundström


Tio afrikanska länder presenterade under klimatmötet i Paris planer på en väldig regnskog. Det handlar om såväl nya som förlorade skogsmarker på en yta av 100 miljoner hektar innan år 2030.


Länderna är Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Madagaskar, Malawi, Rwanda, Togo och Uganda. Projektet heter AFR100 och syftet är att säkra tillgången till rent vatten och biologisk mångfald. Men AFR100s främsta mål är att dämpa klimatförändringar som slår hårt mot ekonomier och befolkningar i form av torka, social oro och lynnigt väder.


Vincent Biruta, Rwandas minister ansvarig för naturresurser, beskriver AFR100 som »ett säkerhetsprojekt« vars mål är demokrati och välstånd.


Afrika upplever både snabb ekonomisk tillväxt, pyrande konflikter och smärre inbördeskrig i länder som Centralafrikanska republiken och Burundi. Gruvbolag har på senare år ökat sin närvaro och med hjälp av privata miliser drivit många bort från sina hem och jordar för nya gruvprojekt.


Å andra sidan har just trädodling visat sig vara en effektiv fredsmetod: år 2004 tilldelades kenyanskan Wangari Maathai Nobels fredspris för sitt och Green Belt Movements arbete med att återplantera träd: ett arbete som noterats för sina resultat rörande klimatarbete och gräsrotsdemokrati. Det är denna småskaliga anda som nu har genererat en kontinentalpolitisk övertygelse om att ett framtida hållbart Afrika börjar vid gräsrötterna.


AFR100 föll emellertid inte som en blixt från klar himmel; redan i våras deklarerade Rwandas regering långtgående planer på att utveckla naturreservatet Gishwati–Mukara Forest Service till nationalpark, vilket är en tydlig signal till gruvbolag som vill prospektera en av centrala Afrikas mest mineralrika regioner. AFR100 finansieras med medel från de inblandade afrikanska länderna, men även av bland andra tyska staten, Världsbanken och privata finansiärer.


– De här afrikanska ledarna omvandlar sina ord till handling och gör ett verkligt bidrag för att motverka det globala klimathotet, säger Andrew Steer, chef för ickestatliga World Resoruces Institute.


Artikeln publicerades först i Syre.
Tillbaka till förstasidan