I VÄNTAN PÅ SVÄLTEN


 HEM     BÖCKER      REPORTAGE      ESSÄ|DEBATT      LEDARE      E-BÖCKER      OM     ENGLISH 

PER-OVES SISTA RESA     ROUTE USA     FOTBOLL ÄR POLITIK     BRASILIENSPECIAL

E-shop


Läs även


ROUTE USA!

Missa inte Klas Lundströms nya bok om Indonesien


Arkipelagen


Läs mer på Telegram Bokförlags hemsidaKlas Lundströms böcker

finns nu som e-böcker


Uppdaterat material

Reviderade texter

BonusmaterialI väntan

på svälten

LEDARE | FRIA TIDNINGEN


Institutet för jordbruk- och miljöteknik bekräftade nyligen vad många redan befarat: Sverige är alltför beroende av fossil energi. Ett beroende som i takt med sinande oljereserver och folkligt krav på renare energikällor kan leda till svält och missväxt. 


Orsaken är förstås att jordbruket och exportsektorn drivs av ändliga naturresurser. Fastän jordbruksdepartementet, lett av lantbruksminister Eskil Erlandsson, hävdar att vi alltmer utnyttjar renare energikällor visar verkligheten andra sidor: statliga Vattenfall investerar huvudlöst i tysk kolkraft, kärnkraftsjätten Forsmark uppvisar regelbundna tillbud och svenska bolag utnyttjar laglöshet och folkmord för att tillskansa sig oljekontrakt.


Signalen från ekonomiska och politiska makthavare är i otakt med forskarrapporter och allmänhetens övertygelse om att vi håller på att missa klimattåget. Den som söker bevis för det behöver inte leta länge; den senaste uppvisningen i bristande ansvarskänsla bjöd västvärlden på under klimatmötet i Polen samtidigt som det varmare vädret har dränkt tusentals människor i Filippinerna.Läs fler reportage, essäer, böcker och ledare av Klas Lundström