UNIONEN TJÄNAR PENGAR PÅ VAPENEXPORTEN

Unionen tjänar pengar på vapenexporten


TEXT & FOTO Klas Lundström


Fackförbundet Unionen har aktier värda flera miljoner i vapenexportören Saab. Det väcker frågor kring Unionens etikpolicy som framhåller jämlikhet och kamp för mänskliga rättigheter. Fackföreningen försvarar aktieinnehavet, men kritiker menar att Unionen bör överväga det etiska i att göra vinst på vapenexport till repressiva stater.


I juni 2015 lade Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) fram sitt förslag för svensk vapenexports framtid. De nya direktiven banade väg för Sverige att bli enda land i världen med ett »demokratikriterium«, men kritiker menar att reglerna går i otakt med S–MP-regeringens feministiska utrikespolitik.


I november 2015 godkände myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) en försäljning av Saabs övervakningssystem Erieye till Förenade Arabemiraten, en diktatur i Mellanöstern vars ickedemokratiska statsskick och inblandning i väpnade konflikter inte var skäl nog för att stoppa affären.


Affären är värd 11 miljarder kronor och väntas ge god avkastning för Saabs aktiesparare. Däribland fackförbundet Unionen som i sin senaste offentliga verksamhetsberättelse för 2014 uppvisade en kapitalinvestering på närmare tre miljoner kronor i Saab-koncernen. Inget tyder heller på att Unionen kommer att ändra sin policy rörande aktieinnehav hos vapentillverkaren:


»För att kontrollera bolags uppförande gentemot ILOs kärnkonventioner och FNs Global Compact genomförs en kartläggning (screening) av samtliga noterade bolag i Unionens portfölj« skriver Karl-Magnus Björklund, vid Unionens kapitalförvaltningsenhet, i ett skriftligt svar.


Unionens ägar- och etikpolicy litar fullt ut på ISPs beslut, samma myndighet som mottog kritik under »Saudiaffären«, där långtgående planer på en hemlig vapenfabrik i Saudiarabien avslöjades av Ekot 2012. ISP kritiserades även efter att ha godkänt Saabs försäljning av Erieye till Förenade Arabemiraten, som har nära band till Saudiarabien.

Unionen anser att det är möjligt att stå upp och kämpa för mänskliga rättigheter och samtidigt profitera på Saabs vapenaffärer, men en anonym Unionen-medlem känner sig inte lika bekväm:


– Jag visste faktiskt inte att Unionen investerar i vapenexport, det känns ju inte så roligt att mina medlemskronor placeras i krig och elände.


Från Unionens sida är det svårt att få veta vad förtroendevalda tycker i frågan: samtliga Syre talat med har hänvisat till förbundets pressavdelning. Klart är ändå att aktieinnehavet kan ses som en dubbel investering: förbundet har många medlemmar som är anställda hos Saab och när Brasilien hösten 2014 tillkännagav sitt köp av Jas 39 Gripen kunde fackklubben i Linköping andas ut.


– Alla tycker det är skönt att affären gick i lås, sade Jan Kovacs, Unionens dåvarande klubbordförande på Saab, till Kollega.


Svenska Freds- och skiljedomsföreningen  har länge uppmanat svenska regeringar att införa strängare vapenregler. Ett beslut om det togs visserligen 2011, men än så länge har inget nytt regelverk kommit till stånd. Allt samtidigt som det politiska tonläget gentemot Saudiarabien håller på att tinas upp.


I oktober 2015 besökte näringsminister Mikael Damberg landet tillsammans med en affärsdelegation, där bland andra Saab ingick. Om signalerna från högsta politiska ort är att Saudiarabien är ett land som Saab kan verka i, hur uppfattas det då när det gäller aktieinnehav?


Att aktivt investera i Saabs affärer är ett problem, fastslår Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor vid Svenska Freds- och skiljedomsföreningen:


– Det är så här det ser ut, Unionen har all chans i världen att investera i annat än vapen men gör det ändå. Nu gör de sig medansvariga till det som Saabs vapenexport bidrar till.


Åkerström känner sig varken klokare eller lugnare efter att ha ta tagit del av Unionens etikpolicyprogram.


– När det gäller kampen för att stärka arbetares rättigheter känns perspektivet väldigt snävt. Hur många rättigheter respekteras på arbetsmarknaden i Saudiarabien? Unionen skulle inte få finnas där, än mindre ha kvinnor som medlemmar. Så ser verkligheten ut i Saudiarabien, ett land som Saab och svenska regeringen vill fördjupa samarbetet med.

Unionen lutar sig mot ISPs beslut, är inte det tillräckligt?


– Det går inte att frånsäga sig sitt ansvar. För privatpersoner är det inte helt lätt att veta i vilka fonder våra pensionspengar och sparpengar placeras. Men stora organisationer och fackförbund har ett särskilt ansvar att agera etiskt. Saab är ju inte det enda bolaget i Sverige och vapen är inte den enda industrin. När du tänker efter vad dessa produkter är ämnade för – är det då värt det?


Reportaget publicerades först i Syre.
Det kommunindustriella komplexet


REPORTAGE [med Tigran Feiler]

Varför spelar en relativt liten sektor som bara bidrar med en bråkdel av industrijobben en huvudroll i rikspolitiken? Det här är historien om hur vapenindustrin lyckades ta Sverige som gisslan. Och om den verkliga anledningen till att Sverige inte går med i Nato.Tillbaka till förstasidan