TVÅ SIDOR AV SAMMA BRUNA MYNT

FRIA TIDNINGEN (2/3)

 

Det grekiska nazistpartiet Gyllene gryning anordnade nyligen ett läger där barn i åldern sex till tio fostrades i "nationell medvetenhet" och "grekiska ideal". Den här sortens fotarbete för att förbereda vita européer inför den ariska rasens krig för överlevnad är inget nytt fenomen: i Sverige har skogsläger ägt rum i allehanda nynazistiska strömningars regi, i Ungern "försvarar" medborgargarden invånare mot romer.

 

Men frågan är var gränsen går för den huvudlösa sortens nazism och politiskt sanktionerad rasism. I Frankrike utvisades förra sommaren romer på grund av sin etniska tillhörighet och i Sverige har REVA, polisens projekt som ämnar jaga rätt på papperslösa, nu tagit sig in i Stockholms tunnelbana och begärt id-handlingar från slumpmässigt utvalda resenärer (inte bara plankare).

 

Det är högt spel som justitiedepartementet under Beatrice Asks ledning inlett, vars konsekvenser lär förfölja oss under lång tid framöver: ökad misstänksamhet, misstro mot myndigheter och politikerförakt. Alltmedan flyktingpolitikens fiender får vatten på sin kvarn.

 

Här handlar det inte om att fostra barn i den vita rasens överhöghet, här sanktioneras strukturell rasism som en del av vår vardag. Vid närmare rör det sig om två sidor av samma bruna mynt.

 

 

Läs mer om REVA: I Malmö förverkligas SD:s våta drömmar.

 

 

LÄS ÄVEN

EU:s bruna höst

Tema: Finanskrisen

Italienskt val, skadad demokrati

Gruvkatastrof pågår i Papua Nya Guinea

 

Läs fler ledare, essäer/debatter och reportage av Klas Lundström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

INFO [a] KLASLUNDSTROM.COM

 

@RASTAREPORTERN

RONGO FÖRLAG

 

 

 

KÖPA BÖCKER?

 

MEJLA ANTINGEN HIT, BESÖK RESPEKTIVE FÖRLAGS HEMSIDOR, FRÅGA HOS VÄLSORTERADE BOKHANDLAR ELLER, KANSKE ENKLAST, SKROLLA I NÄTBOKHANDELN.

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2013 | ALL RIGHTS RESERVED | WWW.KLASLUNDSTROM.COM