I USA:s ögon

är vi alla potentiella fiender

LEDARE | FRIA TIDNINGEN

 

Är det så märkligt att USA avlyssnar politiska allierade med tanke på landets utveckling sedan Andra världskriget. Efter Sovjetunionens fall blev USA ensam herre på täppan. Få samhällen kan uppvisa en liknande paranoia och nyfikenhet inför andra samhällens angelägenheter än det fria Amerika.

 

Den egna befolkningen har ända sedan telefoner och post uppfanns bevakats av myndigheter, och under Richard Nixons presidentskap fick paranoian fritt spelrum och mynnade ut i ”Operation Kaos”, där tusentals Vietnammotståndare, vänsteraktivister och miljörörelser illegalt övervakades och registrerades. Och vi vet alla vilken enorm övervakningsstat USA blivit i spåren av 9/11.

 

Att USA skulle vara lika paranoida inför omvärlden som de är inför ”icke-patriotiska” element på hemmaplan ter sig naturlig – vilket den senaste avlyssningsskandalen där upp emot 40 europeiska politiker hållits under uppsikt intygar i. För USA har det att göra med ”nationens säkerhet”. Så lyder försvarstalet. I alla lägen. Vi är alla potentiella fiender. Då och nu. För alltid.

 

 

Läs fler artiklar på samma tema:

USA

 

 

Läs fler reportage, essäer, böcker och ledare av Klas Lundström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-shop

 

Läs även

 

ROUTE USA!

 

 

 

 

E-böckerna ges ut av Telegram Bokförlag.

 

Läs även Telegram Bokförlags

presentation av Klas Lundström.

COPYRIGHT © ONEWEB 2013 | ALL RIGHTS RESERVED | WWW.KLASLUNDSTROM.COM