AUSTRALIENS OACCEPTABLA ASYLPOLITIK

FRIA TIDNINGEN 22/9

 

Medan debatten om flyktingars rättigheter inom EU har mattats av i skuggan av EMU-kriser och andra finansiella kollapser har densamma eskalerat på andra sidan klotet. Australiens parlament väntas på tisdag lagstifta om att låta båtflyktingar, ofta komna från Mellanöstern via Indonesien, skeppas vidare till förvaringsläger på avlägsna öar i Stilla havet.

 

Kritiken mot förslaget är hård: Laborregeringen, som svängt i frågan, hoppas kunna skeppa problemen på asylfronten långt fjärran sina kuster, menar många.

 

Det hela är dock en smaklös förlängning av förre premiärministern John Howards initierade politik 2004. En oansvarig hållning inspirerad av USA:s flyktingpolitik och som under de senaste åren sett över 600 personer drunkna under vådliga seglatser mellan Asien och Australien.

 

Pamela Curr, anställd vid ett resurscenter för asylsökande, skräder inte orden i australisk press: "Folk kommer fortsätta att drunkna, vad vi säkerställer nu är att de drunknar någon annanstans och inte precis framför oss."

 

Men det är å andra sidan, cyniskt uttryckt, också den politiska maktens tanke.

 

 

 

Läs fler essäer och debatter av Klas Lundström här. Han har även skrivit om Australiens asylpolitik och utrikespolitik i Krokodilernas land: Ett reportage om Östtimor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

INFO [a] KLASLUNDSTROM.COM

 

@RASTAREPORTERN

 

RONGO FÖRLAG

 

 

 

KÖPA BÖCKER?

 

MEJLA ANTINGEN HIT, BESÖK RESPEKTIVE FÖRLAGS HEMSIDOR, FRÅGA HOS VÄLSORTERADE BOKHANDLAR ELLER, KANSKE ENKLAST, SKROLLA I NÄTBOKHANDELN.

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2013 | ALL RIGHTS RESERVED | WWW.KLASLUNDSTROM.COM