INTERVJU

»Jag är en sucker för reportage!«

 

Klas Lundström talade med [inte särskilt Fria Tidningar] i samband med att Portugals vinter publicerades.

Vad handlar din bok Portugals vinter om?

 

– Jag besöker Portugals fastland och Azorerna och dessutom Spanien för att se hur finanskrisen har påverkat de olika platserna och deras befolkningar. Kortfattat kan man säga att det är en ögonvittnesskildring av ett land i kris. Jag ville göra ett försök att lyfta Portugals situation i finanskrisen för att jag tycker att landet förtjänar det. Portugals kris har blivit lite undanskymt bakom Grekland, Spanien och Irland och det skulle vara ett demokratiproblem om inte alla länder fick vara med i diskussionen.

 

– Krisen bär spår bakåt och boken utgår från den rådande finanskrisen och knyter samman de historiska aspekterna. Det är inte konstigt att landet ser ut som det gör med en sådan historia.

 

Boken är skrivet på ett personligt sätt, med dig själv och dina reflektioner ständigt närvarande. Varför valde du att göra så?

 

– Det är en reportagebok och det ligger i reportagets natur. Jag är en sucker för reportage! Det är ett tydligt sätt att jobba på, när man reser runt och inte väjer för att prata med dem man träffar som och diskuterar med de som tycker olika. Det blir spännande intriger av sådana möten. Och som jag skriver i boken, det finns nog lika många åsikter om finanskrisen som det finns invånare.

 

Berätta om arbetet med boken!

 

– Jag reste i tre olika etapper, först till Spanien där boken tar sin början, sedan till Portugal och till sist till Azorerna. Det var intressant att se hur annorlunda en ekonomisk kris kan se ut från olika perspektiv, som landsbygd kontra stad och Europa kontra Latinamerika. Krisen har olika ansikten och den i Portugal är ju en typisk portugisisk kris, ett eget väsen. Det är väldigt olyckligt hur trojkan, alltså Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU, använder samma recept på olika kriser. Det funkar ju inte med samma medicin för olika sjukdomar för patienter, varför skulle det fungera på länder?

 

Vem riktar sig boken till?

 

– Framför allt till dem som är intresserade av Portugal och finanskrisen i stort. Jag hoppas också att den kan hitta en väg till ungdomar och att den ska nå ut till skolbiblioteken, över huvud taget till en yngre läsekrets. Det finns säkert många där som är intresserade och har många bra idéer men inte vet så mycket.

 

 
 
 

COPYRIGHT © 2017 | ALL RIGHTS RESERVEDPRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS